PARTNER I BESUESHËM PËR PROGRES

Është një ndër misionet e rëndësishme të Fondacionit ABC në përputhje të plotë me strategjine e tij ...Lexo më shumë

FONDACIONI ABC, KA ADRESUAR VËMENDJEN DHE OFRON MBËSHTETJE KONKRETE NË TRE DREJTIMET KRYESORE.

Formimi per tema me interes per keto grupe, nxitja dhe mbeshtetja konkrete e tyre me fonde per te ndermarre nje iniciative te re biznesi...


LEXO MË SHUMË

PROGRAME GRANT

Grantet jepen nëpërmjet një procesi konkurrimi, duke filluar me një thirrje të hapur për paraqitje te propozime apo projekteve...LEXO MË SHUMË

ÇFARË OFRON

Fondacioni ABC, në harmoni te plote me Misionin dhe Objektivat qe ka percaktuar, ka adresuar vëmendjen dhe ofron mbeshtetje konkrete ne tre drejtime kryesore :


PERMIRESIM TE KLIMES DHE KOMUNIKIMIT ME BIZNESIN

NDERTIM KAPACITETESH NE SEKTORIN E MIKROFINANCES

MBESHTETJE GRUPEVE NE NEVOJE

FONDACIONI ABC TË REJA

Ndiqni lajmet e fundit nga Fondacioni ABC dhe për të mbajtur up-to-date me ngjarjet dhe ofertat e fundit:

Mesazhi Prof. Asoc. Dr. Bajram MUCAJ

Te dashur Miq, Sipermarres, Partnere,

Kam kenaqesine e vecante dhe nderkohe ndjehem i obliguar, qe nepermjet ketij mesazhi t’Ju informoj se Fondacioni ABC (Albanian Besa Capital) eshte nje Institucion i krijuar rreth 5 vjet me pare si nje organizem...

>>Më Tepër

Lexo më shumë...

Misioni

  • Nxitja, zhvillimi i veprimtarive ekonomike
  • Nxitja e bashkëpunimit midis bizneseve
  • Nxitja e shërbimeve financiare 
  • Mbështetja e shoqërisë civile

Objektivat

  • Rritja e kapaciteteve te biznesit
  • Promovimi veprimtarive ekonomike
  • Sigurimi asistencës teknike 
  • Kryerja e studimeve dhe kërkimeve

Merrni njoftimet e fundit për aktivitetet dhe ofertat e Fondacionit ABC, nëpërmjet buletinit tonë. Ju lutemi të vendosni emrin dhe adresen tuaj të e-mail dhe shtypni butonin Lajmërohu.